โรคตาต้อกระจก

โรคในดวงตาที่ต้องระวัง เพื่อสุขภาพการมองเห็นที่ดี

โรคในดวงตาที่ต้องระวัง เพื่อสุขภาพการมองเห็นที่ดี

ดวงตาของคนเราเป็นอวัยวะสำคัญในการรับภาพ ถ้ามีความผิดปกติต่าง ๆ เกิดขึ้นต้องรีบทำการตรวจรักษา เพื่อแก้ไขอย่างทันท่วงที เราจึงได้รวบรวมโรคที่มักพบบ่อยในดวงตามาฝากกัน เพื่อให้ทุกท่านได้ระมัดระวังตัวมากขึ้น ดังนี้

1.โรคต้อหิน
ต้อหินมักเกิดกับคนที่อายุมาก เนื่องจากความดันภายในลูกตาสูงขึ้น จะมีอาการปวดหัว คลื่นไส้อย่างรุนแรง แต่ขณะเดียวกัน ก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่แสดงอาการใด ๆ เลย แต่อาการของโรคต้อหินจะลุกลามจนทำลายเส้นประสาทตา แล้วทำให้มองไม่เห็นในที่สุด

2.โรคตาต้อกระจก
ต้อกระจกเกิดจากเลนส์ของตามีความขุ่นมากขึ้น จนปิดบังวิสัยทัศน์ในการมองเห็น ไม่ว่าจะอ่านหนังสือ หยิบจับของใช้ หรือการขับรถ ย่อมทำได้ไม่สะดวกอย่างเคย ต้าต้อกระจกเป็นโรคที่พบบ่อยในผู้ใหญ่วัยเกษียณ แต่บางกรณีก็พบได้ในคนอายุน้อยที่มีปัญหาการใช้ยาบางอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน โดยเฉพาะยากลุ่มสเตียรอยด์ หากพบว่า ตนเองมองภาพได้ไม่คมชัด มีลักษณะเป็นเหมือนหมอกกระจายอยู่ทั่วไป เห็นภาพซ้อน ฯลฯ ต้องรีบให้จักษุแพทย์ตรวจโดยเร็ว

3.โรคต้อเนื้อและต้อลม
อาการต้อเนื้อและต้อลม โดยทั่วไปจะเป็นอย่างช้า ๆ และไม่รุนแรงขนาดทำให้มองไม่เห็นภาพ แต่จะส่งผลให้สายตาเอียง หรือการมองเห็นภาพคมชัดน้อยลง สาเหตุที่พบส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการถูกทำลายของเยื่อบุตาจากรังสียูวีในแสงแดด จึงเป็นโรคที่พบบ่อยในคนที่อยู่ในภูมิภาคเขตร้อนมากกว่าทางยุโรป และคนที่ต้องทำงานเผชิญกับฝุ่น ลม ควัน ไอแดด เป็นประจำ

4.โรควุ้นตาเสื่อม
วุ้นตาอยู่ภายในลูกนัยน์ตาติดกับจอประสาทตา หากมีความเสื่อมจะทำให้เกิดการจับตัวกลายเป็นก้อนลอยไปมา มีลักษณะคล้ายหยากไย่ให้รู้สึกรำคาญบ่อย ๆ บางครั้งก็มีลักษณะเป็นแสงวูบวาบแบบฟ้าผ่าหรือฟ้าแลบได้ มักพบกับคนที่มีปัญหาสายตาสั้นหรืออายุ 50 ปีขึ้นไป หากเริ่มมีอาการควรรีบให้แพทย์ตรวจเพื่อทำการรักษาอย่างเหมาะสมต่อไป

5.โรคเบาหวานขึ้นตา
โรคเบาหวานนอกจากเกี่ยวข้องกับการหลั่งอินซูลินจากตับอ่อนแล้ว ยังเกิดการส่งผลร้ายไปที่ดวงตาได้ เพราะเบาหวานจะทำให้หลอดเลือดและเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงดวงตามีประสิทธิภาพน้อยลง จึงมีปัญหาตามัวและสูญเสียการมองเห็นได้ในเวลาไม่นาน หากมีโรคประจำตัวเป็นเบาหวาน ควรหมั่นตรวจสุขภาพดวงตาและควบคุมน้ำตาลในเลือด เพื่อไม่ให้เป็นรุนแรงถึงระดับเบาหวานขึ้นตา

โรคดวงตาที่กล่าวมานั้น เป็นโรคใกล้ตัวและมีความรุนแรงของอาการแตกต่างกันไป หากเป็นน้อยอาจส่งผลต่อวิสัยทัศน์การมองเห็น หากรุนแรงมากจะทำให้สูญเสียการมองเห็นภาพแบบถาวร ดังนั้น ทุกคนจึงควรตรวจสุขภาพดวงตาเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง เพื่อคัดกรองโรค หากพบความผิดปกติจะได้ทำการรักษาได้อย่างทันท่วงที